article cover image

Rogo hợp tác cùng "Ông lớn" FPT Telecom cùng nhau chia sẻ giá trị

article cover image

Media SpecialistDecember 13, 2023

FPT Telecom hợp tác cùng với Rogo Solutions xây dựng nền tảng nhà thông minh IoT

Ngày 30.10.2023, Công ty Cổ phần Rogo Solutions cùng Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã chính thức bắt tay ký kết hợp tác với mục tiêu hiện thực hóa các ý tưởng trong đổi mới sáng tạo.

Hiện nay, làn sóng đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Đổi mới sáng tạo là một lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Buổi ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa FPT Telecom và Rogo Solutions diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn Lãnh đạo Đổi mới sáng tạo với chủ đề "Tập đoàn và Doanh nghiệp dẫn dắt Đổi mới sáng tạo mở" được tổ chức tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc.

KIN06990.jpg

Hình ảnh Công ty Cổ phần FPT Telecom và Công ty Cổ phần Rogo Solutions ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác

“Cái bắt tay” của hai công ty hưởng ứng chủ trương kết nối tập đoàn và các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo ra những giải pháp bứt phá trong tương lai. Sự chia sẻ nguồn lực sẽ giúp các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tiếp cận được nguồn lực đa dạng, phong phú hơn, từ đó có thể phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo đột phá.

Minh chứng cho kết quả của việc "bắt tay" hợp tác cùng Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, sản phẩm FPT Life và hơn 100 thiết bị nhà thông minh đã được ra mắt trên thị trường, trong tương lai hứa hẹn 2 bên cùng nhau tạo ra nhiều sản phẩm giá trị hơn cho người sử dụng, cùng nhau tạo nên làn sóng đổi mới sáng tạo trong thời kỳ mới.

Get started with Iot Platform